Gradācija

Gradācija ir neatņemama Tang Soo Do sastāvdaļa. Tā parāda Galvenajam Instruktoram Tavu apmācības progresu ne tikai izpildītajā tehnikā, bet arī Tavu sapratni par terminoloģiju un Tang Soo Do filozofiju. Tavs instruktors ieteiks Tevi gradācijai Federācijā un, ja būsi sekmīgi pierādījis/-usi savas spējas, Tu tiksi uzaicināts/-a uz gradāciju. Instruktors šādi rīkojoties parāda, ka esi gatavs/-a gradācijai gan tehnikas, gan fiziskā, gan arī garīgā ziņā.

Katrs gradācijas eksāmens sastāvēs no divām daļām:

  • Fizisko spēju demonstrācija,
  • Vispārēju zināšanu pārbaude par Tang Soo Do.

Lai veiksmīgi nokārtotu gradācijas eksāmenu, kandidātiem/-tēm ir jāsasniedz minimālās standarta prasības abās no šīm daļām: Gup gradācijai - 60% un Dan gradācijai - 70%

Nesekmīgie kandidāti/-tes tiks brīdināti nekavējoties un neveiksmes iemesli tiks paskaidroti. Tas ļaus kandidātiem/-tēm pievērsties vājākajiem punktiem un dos iespēju uzlabot savas spējas kārtojot eksāmenu atkārtoti. Kandidātiem/-ēm, kas nenokārtos gradācijas eksāmenu sekmīgi, tiks ieteikts atturēties no atkārtota eksāmena kārtošanas līdz iztrūkumi viņu sniegumā tiks izlaboti.

lv EN