Prasības gradācijai

Lai kvalificētos gradācijas eksāmenam kandidātam:

 1. Jābūt skolniekam pie oficiāli Starptautiskajā Tang Soo (Soo Bahk) Do Federācijā Moo Duk Kwan (ITSDF) atzīta un sertificēta instruktora.
 2. Jābūt reģistrētam biedram ITSDF atzītā nacionālā organizācijā.
 3. Jābūt ITSDF instruktora apstiprinātam kandidātam, kas atbilst eksāmenam.
 4. Jābūt vismaz sešus gadus vecam eksāmena dienā.
 5. Lai kvalificētos, kandidātam/-tei ir jāapmeklē minimālais prasītais nodarbību skaits ITSDF atzītā cīņas mākslas klubā.
 6. Uz eksāmenu jāierodas ITSDF apstiprināta tipa uniformā (Do Balk), kas ir tīra un izgludināta.
 7. Kandidātam/-tei ir jābūt pazīstamam ar etiķetes normām un disciplīnu, kas tiek pielietota trenējoties Tang Soo Do.
 8. Korejiešu valodas terminoloģiju, kas tiek lietota, lai aprakstītu eksāmenā pielietotos paņēmienus.
Vispārējo zināšanu prasības:

9. Gup:
 • Kāpēc viņa/viņš apgūst paņēmienus konkrētajā veidā un nevis savādāk. Tas iekļauj tādus vispārējos jautājumus, kā kliedziena (Ki Hap) pielietojums, skatiena koncentrēšana un pareiza paņēmienu izpilde.
 • “Kāds ir cīņas mākslas nosaukums, kuru Tu apgūsti? Kāds ir Federācijas nosaukums, kuras biedrs Tu esi?
8. Gup:
 • Ka sauc Tang Soo Do grandmāsteru? Kā sauc Tavu instruktoru? Kā korejiešu valodā sauc treniņu zāli? Kā korejiešu valodā uzrunā vecāko biedru? Kā korejiešu valodā valodā sauc uniformu?
7. Gup:
 • Kā korejiešu valodā pateikt 'josta', 'karogs' un savu patreizējo jostas līmeni?
6. Gup:
 • Kāpēc studenti paklanās ienākot treniņu zālē un karogam?
 • Skaitīt līdz 10 korejiešu valodā.
5. Gup:
 • Zināt atbildi uz šādu vienkāršu jautājumu kā: "Kāda ir meditācijas nozīme (Muk Nyum)?".
4. Gup:
 • Pieci Tang Soo Do pamatprincipi:
  1. Esi uzticīgs savai valstij.
  2. Klausi savus vecākus un vecākos cilvēkus.
  3. Cieni instruktorus un seniorus.
  4. Paškontrole.
  5. Nekad neizmanto savu mākslu ļaunprātīgi.
 • Iemeslus kāpēc līdzsvars, ātrums, spēks, garīga noskaņošanās un koncentrēšanās ir svarīgas tehniku izpildes sastāvdaļas.
3. Gup:
 • Visi jautājumi no iepriekšējiem eksāmeniem.
2. Gup:
 • Detalizēta sapratne par apgūtajām tehnikām.
 • Muskuļu sasprindzināšanas un atslābināšanas pielietojumu.
 • Gurnu kustības spēka pielietojums.
 • Elpošanas kontrole un plūstošu kustību tehniku izmantošanas nozīme.
1. Gup:
 • Kā nodrošināt drošus treniņu apstākļus sev un citiem Tang Soo Do studentiem.
1. Dan:
 • Tang Soo Do vēsture un filozofija.
 • Galvenā no prasībām šajā eksāmenā ir sekmīga rakstiskā eksāmena nokārtošana, kas sevī ietver visus Tang Soo Do treniņu aspektus.


Gup / Dan Josta
(Dee)
Pamat paņēmieni
(Kee Cho)
Formas
(Hyung)
Sparings
(Il/Sam Soo Sik Dae Ryun)
Brīvā cīņa
(Dae Ryun)
Laušana
(Kyok Pa)
10. Gup Baltā josta Eksāmens uz balto jostu nav jākārto - - - -
9. Gup Dzeltenais tags
 1. Roku paņēmieni
  • zemais bloks (Ha Dan Mahk Kee)
  • augšējais bloks (Sang Dan Mahk Kee)
  • vidējais sitiens (Joong Dan Kong Kyuk)
  • augšējais sitiens (Sang Dan Kong Kyuk)
 2. Kāju paņēmieni
  • priekšējais stiepjošais spēriens (Ap Cha Kee)
 3. Stājas
  • gatavības stāja (Joon Bee Jase)
  • priekšējā pamatstāja (Chon Gool Jase)
 • Kee Cho Hyung Il Bu
 • Kee Cho Hyung Ee Bu
- - -
8. Gup Dzeltenā josta
 1. Roku paņēmieni
  • vidējais bloks no iekšas uz āru (Ahn Ye Seo Bahk Euro Mahk Kee)
  • sitiens uz sāniem (Hoeng Jin Kong Kyuk)
 2. Kāju paņēmieni
  • priekšējais asais/pātagas spēriens (Ap Podo Cha Kee)
 3. Stājas
  • jātnieka stāja (Kee Mahk Jase)
  • aizmugurējā stāja (Hu Gul Jase)
 • Kee Cho Hyung Ee Bu
 • Kee Cho Hyung Sam Bu
- - Ap Podo Cha Kee
7. Gup Oranžais tags
 1. Roku paņēmieni
  • zemais dubultais atvērto roku bloks (Sang Soo Soo Do Ha Dan Mahk Kee)
  • vidējais dubultais atvērto roku bloks (Sang Soo Soo Do Joong Dan Mahk Kee)
 2. Kāju paņēmieni
  • sānu spēriens (Yup Cha Kee)
  • sānu asais/pātagas spēriens (Yup Podo Cha Kee)
 • Kee Cho Hyung Sam Bu
 • Pyung Ahn Cho Dan
Sam Soo Sik Dae Ryun - 5 - Yup Podo Cha Kee
6. Gup Oranžā josta
 1. Roku paņēmieni
  • divu dūru vidējais bloks (Sang Soo Joong Dan Mahk Kee)
  • vidējais bloks no āra uz iekšu (Bahk Ye Seo Ahn Euro Mahk Kee)
  • šķēpveida sitiens ar roku (Kwan Soo Kong Kyuk)
 2. Kāju paņēmieni
  • grieztais spēriens (Dull Ryo Cha Kee)
 • Pyung Ahn Cho Dan
 • Pyung Ahn Ee Dan
Il Soo Sik Dae Ryun - 10 1 : 1 - 1 min Dull Ryo Cha Kee
5. Gup Zaļais tags
 1. Roku paņēmieni
  • sitiens ar dūres aizmuguri (Kap Kwon Kong Kyuk)
  • sitiens ar elkoni (Pal Koop Kong Kyuk)
  • dažādas roku bloku un uzbrukumu kombinācijas
 2. Kāju paņēmieni
  • apļveida bloķējošais spēriens no āra uz iekšu (Bahk Ye Seo Ahn Euro Ma-Go Cha Kee)
  • apļveida spēriens no iekšas uz āru (Ahn Ye Seo Bahk Euro Cha Kee)
  • stumjošais spēriens uz sāniem (Bahl Yup Chit Bal Kee)
 • Pyung Ahn Ee Dan
 • Pyung Ahn Sam Dan
Il Soo Sik Dae Ryun - 12 1 : 1 - 1 min Ahn Ye Seo Bahk Euro Cha Kee
4. Gup Zaļā josta
 1. Roku paņēmieni
  • apgrieztais zemās sekcijas atvērto roku bloks (Ha Dan Yuk Soo Do Mahk Kee)
  • dažādas roku bloku un uzbrukumu kombinācijas
 2. Kāju paņēmieni
  • apļveida spēriens no āra uz iekšu (Bahk Ye Seo Ahn Euro Cha Kee)
  • priekšējais stūmējspēriens (Ap Mee Ro Cha Kee)
 • Pyung Ahn Sam Dan
 • Chil Sung Il Ro
Il Soo Sik Dae Ryun - 14 1 : 1 - 2 min Bahk Ye Seo Ahn Euro Cha Kee
3. Gup Zilais tags
 1. Roku paņēmieni
  • divu dūru krustots apakšējais bloks (Sang Soo Ha Dan Mahk Kee)
  • augšējās sekcijas atvērto roku bloks (Soo Do Sang Dan Mahk Kee)
  • šķēpveida sitiens ar roku (Kwan Soo Kong Kyuk)
  • dažādas roku bloku un uzbrukumu kombinācijas
 2. Kāju paņēmieni
  • spēriens ar celi (Moo Roop Cha Kee)
  • spēriens uz aizmuguri (Dwee Cha Kee)
  • priekšējais asais/pātagas spēriens lēcienā (E Dan Ap Podo Cha Kee)
 • Chil Sung Il Ro
 • Pyung Ahn Sa Dan
Il Soo Sik Dae Ryun - 17 1 : 1 - 2 min Dwee Cha Kee
vai
E Dan Ap Podo Cha Kee
2. Gup Zilā josta
 1. Roku paņēmieni
  • divu dūru krustots augšējais bloks (Sang Soo Sang Dan Mahk Kee)
  • apgrieztais sitiens ar dūri (Yuk Jin Kong Kyuk)
 2. Kāju paņēmieni
  • grieztais spēriens uz aizmuguri (Dwee Dull Ryo Cha Kee)
  • sānu spēriens lēcienā (E Dan Yup Cha Kee)
 • Pyung Ahn Sa Dan
 • Pyung Ahn Oh Dan
Il Soo Sik Dae Ryun - 21 1 : 1 - 3 min Dwee Dull Ryo Cha Kee
vai
E Dan Yup Cha Kee
1. Gup Sarkanā josta
 1. Roku paņēmieni
  • jebkura tehnika no iepriekšējiem eksāmeniem
 2. Kāju paņēmieni
  • grieztais cirtējspēriens uz aizmuguri (Dwee Dull Ryo Chit-Go Cha Kee)
  • grieztais spēriens ar celi (Moo Roop Dull Ryo Cha Kee)
  • grieztais spēriens lēcienā (E Dan Dull Ryo Cha Kee)
 • Pyung Ahn Oh Dan
 • Ba Sa Hee
Il Soo Sik Dae Ryun - 25 1 : 1 - 3 min
1 : 1 - 3 min
Soo Do Kong Kyuk (ķieģelis)
1. Dan Pusnakts zilā josta
("Melnā josta")
 1. Roku paņēmieni
  • jebkura tehnika no iepriekšējiem eksāmeniem
 2. Kāju paņēmieni
  • jebkura tehnika no iepriekšējiem eksāmeniem
  • apļveida spēriens no āra uz iekšu lēcienā (E Dan Bahk Ye Seo Ahn Euro Cha Kee)
  • apļveida spēriens no iekšas uz āru lēcienā (E Dan Ahn Ye Seo Bahk Euro Cha Kee)
 • Ba Sa Hee
 • Chil Sung Ee Ro
Il Soo Sik Dae Ryun - 30 1 : 1 - 3 min
1 : 2 - 2 min
Kap Kwon Kong Kyuk (ķieģelis)

lv EN